Mark-Jan Bouwman – Advocaat

Mark-Jan Bouwman

Mark-Jan Bouwman – Advocaat

Mark-Jan Bouwman

Mark-Jan Bouwman studeerde strafrecht en burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij staat sinds 1999 vanuit de Zaanstreek in het gehele land als strafrechtadvocaat verdachten bij in grote en kleinere strafzaken.

Mark-Jan heeft een voorkeur voor klassieke strafzaken op het gebied van zeden, drugs, diefstal en geweld (straatroof, overvallen, levensdelicten). Ook heeft hij veel kennis van en ervaring in zaken waarin al dan niet opleggen van een ISD maatregel speelt.

Hij heeft zich hiernaast gespecialiseerd in het verlenen van bijstand aan minderjarige verdachten. Mark-Jan doet veel strafzaken waarin sprake is van het mogelijk opleggen van de PIJ maatregel (Jeugd TBS) en strafzaken tegen meerderjarige verdachten waarin sprake is van het mogelijk toepassen van het minderjarigenstrafrecht. Hij staat ook minderjarige cliënten en hun ouders bij in het kader van een (gesloten) uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling.

Hij heeft de specialisatieopleiding jeugdrecht gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Mark-Jan is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (www.vnja.nl) en van de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (www.jraa.nl).

Zijn aanpak is direct, helder en duidelijk en hij komt meteen tot de kern van de zaak. Hij zal nooit verwachtingen wekken die hij niet kan waarmaken. Cliënten waarderen hem daar zeer om. Hij is uitstekend bereikbaar, werkt niet van 9 tot 5, maar ook in de avonduren en in de weekends, omdat de politie zich ook niet alleen aan kantoortijden houdt. Zijn mobiele telefoon staat altijd aan.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij sinds 2017 lid van de raad van de orde van advocaten Noord Holland. Eerst als portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand en sinds 2020 als portefeuillehouder strafrecht.

Mark-Jan Bouwman

Advocaat