Uitleg over onze tarieven

Wij verlenen zowel rechtsbijstand op betalende basis als op basis van een toevoeging. In dat laatste geval worden alle of de meeste kosten van de rechtsbijstand betaald door de staat. Dit wordt ook wel “pro deo” genoemd, hoewel dat niet helemaal juist is, en ook spreekt men wel van “gesubsidieerde rechtsbijstand”. Wij werken op een toevoeging als iemand is aangehouden en van zijn of haar vrijheid is beroofd of als iemand minderjarig is. In die gevallen heeft iemand altijd recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Als het inkomen onder een bepaalde inkomensgrens blijft dan is er alleen sprake van een lage eigen bijdrage en is de rechtsbijstand, hoe intensief en langdurig die ook is, verder kosteloos. De voorwaarden voor deze (kosteloze) bijstand kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan kunnen wij u op betalende basis bijstaan. Vooraf zal met u gesproken worden over het uurtarief dat gehanteerd zal worden. Het is (soms) ook mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken voor uw zaak, zodat u vooraf weet wat de kosten zullen zijn van uw strafzaak.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een eerste (advies)gesprek, daaraan zijn geen kosten aan verbonden.

‘Snel schakelen en bereikbaarheid is van essentieel belang’

Thijs Kapinga – Advocaat

Het strafrecht is een ingewikkeld rechtsgebied dat continue in beweging is. Het heeft bovendien vaak enorme impact op verdachten en hun naasten. Het is daarom van belang dat bijstand wordt verleend door een specialist.

Tarieven

Uitleg over onze tarieven

Wij verlenen zowel rechtsbijstand op betalende basis als op basis van een toevoeging. In dat laatste geval worden alle of de meeste kosten van de rechtsbijstand betaald door de staat. Dit wordt ook wel “pro deo” genoemd, hoewel dat niet helemaal juist is, en ook spreekt men wel van “gesubsidieerde rechtsbijstand”. Wij werken op een toevoeging als iemand is aangehouden en van zijn of haar vrijheid is beroofd of als iemand minderjarig is. In die gevallen heeft iemand altijd recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Als het inkomen onder een bepaalde inkomensgrens blijft dan is er alleen sprake van een lage eigen bijdrage en is de rechtsbijstand, hoe intensief en langdurig die ook is, verder kosteloos. De voorwaarden voor deze (kosteloze) bijstand kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan kunnen wij u op betalende basis bijstaan. Vooraf zal met u gesproken worden over het uurtarief dat gehanteerd zal worden. Het is (soms) ook mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken voor uw zaak, zodat u vooraf weet wat de kosten zullen zijn van uw strafzaak.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een eerste (advies)gesprek, daaraan zijn geen kosten aan verbonden.

Thijs Kapinga

‘Snel schakelen en bereikbaarheid is van essentieel belang’

Thijs Kapinga – Advocaat / partner